Schalins Allians

Ordet allians kommer från franskan och betyder förbund, förbindelse och- eller gemensam överenskommelse. Allians visar det starka bandet mellan två förälskade.