Schalins Europa

Med Europa suddar vi ut gränser. Trots etniskt ursprung, olika förutsättningar, språk, religion, klimat, kultur, flaggor och traditioner kan vi alltid förenas i kärlek.